Możliwość komentowania Wycena przedsiębiorstw – kiedy należy ją przeprowadzić została wyłączona

Najważniejsze metody przeprowadzania wyceny firm
Odpowiednio przeprowadzona utrata wartości aktywów jest niezwykle istotna, jeżeli chce się ją potem wykorzystać na przykład przy zbyciu. Z tego też powodu w pierwszej kolejności trzeba wybrać odpowiednich specjalistów, którzy się nią będą zajmować, z praktyką i doświadczeniem przy prowadzeniu tego typu zleceń. Każdy bowiem drobiazg, taki jak chociażby utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w znacznym stopniu może zaważyć na końcowej wartości. Sporo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, aktualnie najpopularniejsze są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na tym, że końcową wartość firmy szacuje się porównując konkurencyjne firmy działające w tej samej branży. W metodzie majątkowej sumuje się wszystkie aktywa firmy, a potem zmniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Często używaną przez finansistów jest także metoda dochodowa, przy niej z kolei podstawą są zakładane dochody danej firmy, zmniejszone o koszty wiążące się z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.